7. Full side acces and open side

De begrippen 20 ft. full side acces en 20 ft. open sided worden vaak met 20 ft. all sides open verward. Het kan dus zijn dat u een full side acces container bestelt en verwacht dat alle zijden te openen zijn. Vraag het altijd na. De 20 ft. open sided / 20 ft. full side acces containers hebben veelal 1 lange zijde voorzien van plooibare dubbele vleugeldeuren. Een all sides open sided container is meestal een high cube container omdat de deuren anders te zwaar zijn voor de algehele container opbouw.