ISO-containers / intermodale containers

Zeecontainers hebben standaardafmetingen die door volgens de iso-norm gestandardiseerd zijn. ISO staat voor International Standards Organization. Een zeecontainer dient gebouwd te worden volgens vast omlijnde specificaties. De ISO-standaard omschrijft regels m.b.t. standaardafmetingen en de duurzaamheid / hardheid van materialen. Zo is langdurig gebruik en eenvoudige handling gegarandeerd.

Er zijn verschillende types iso-containers. Deze hebben elk een eigen ISO-code. Zo herkent u de 20 ft. standaardcontainer door de omschrijving: 22G1 (niet geventileerde container voor algemeen gebruik). Deze code vindt u terug onder het containernummer. Bv. DBOU 220601 1; bestaande uit een code van de eigenaar, het registratienummer en de check-digit.

U kunt de standaardafmetingen inkijken in het containerhandboek.

Een CSC-keuring toont aan dat de container veilig omgeslagen, getransporteerd en gestacked kan worden. Deze is vereist voor transport over weg, spoor of zee. Nieuwe containers zijn standaard voorzien van een 5 jaar geldigde CSC. Belgium Container Trading is bevoegt tot 2 jaar geldige CSC keuringen af te geven voor gebruikte containers.